PR JOB

สถานที่ตั้งบริษัท

 - สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ)  อาคารเลอคองคอด ชั้น 14  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กทม 


PRIME OFFICE BANGKOK

Swissotel Le Concorde ,Floor14, Huay Kwang, Ratchada, Bangkok  10400


- สำนักงานสาขา (ขอนแก่น)  อาคารกรีน12  ซิเคร็ททาวเวอร์   ถนนศรีจันทร์ ตรงข้ามหมู่บ้านภาภิรมณ์ 
ก่อนถึงหมู่บ้านบุศรินทร์ ทางไปบึงหนองโคตร  ต.บ้านเป็ด อ.เมือง ขอนแก่น