PR COFFEE JOB

รับสมัคร PR Communication . Marketting

PR แบรนด์กาแฟของ กาแฟ OG organo gold

              รับสมัคร PR. Communication. Marketting. 

           คุณสมบัติ
   - หญิง/ชาย ก็ได้
   - อายุ 18 ปีขึ้นไป
   - ยิ้มเก่ง
   - บุคคลิกภาพดี
   - ซื้อสัตย์
   - มีประสบการณ์หรือ ไม่มีก็ได้ (มีผู้เชี่ยวชาญสอนก่อนเริ่มต้นการทำงาน )

      จังหวัดที่เปิดรับ
     - กรุงเทพ , ปริมณฑล
     - ขอนแก่น
     (และจังหวัดใกล้เคียง 2 จังหวัดนี้) 
 
       รายละเอียดการจ่ายผลตอบแทน
    รายวัน 600-2,500 บาท/วัน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำงาน )
    รายเดือน 20,000-30,000 บาท /เดือน (การทำงานวันละ 5 ชั่งโมง, ขึ้นอยู่กับวันที่บริษัทมีงาน)

กรอกข้อมูลขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
088-3067053 (คุณแต้ว)